13.6.2017

Nejdůležitější otázkou před stavbou bazénu je dostatečný vodní zdroj, který poslouží k jeho napouštění. Důležité je spočítat si i množství vody, která bude do bazénu potřeba.


Nároky

S velikostí bazénu narůstají také požadavky a nároky na množství vody, i spotřebu chemikálií pro její úpravu. Zvýší se i spotřeba energie, protože je potřeba mít výkonnější čerpadlo, rovněž se zvýší spotřeba tepla k ohřevu vody.


Přívody vody

Voda neovlivňuje nejen ekonomickou stránku věci, ale také hygienickou, která souvisí s provozem bazénu. Nezapomeňte na výměnu a pohyb vody, které jsou spojeny s filtrací, čerpáním, odsáváním, ale i s celkovou provozuschopností bazénu.


Odtok vody v rodinném bazénu

U rodinných bazénů je celý návrh závislý na způsobu odběru vody v bazénu. Ten je bodový, skimmerem nebo je zajištěn pomocí přelivového žlábku. Některé malé částice, které znečišťují vodu, se neodstraní pomocí činidel, ale mají tendenci se shromáždit u vodní hladiny. Nečistoty mohou být zdrojem mnoha infekcí.


Správné proudění

Proudění a směšování vody v bazénu je velice důležité. Pokud neprobíhá správně, pak ani nejlepší filtr nezajistí hygienicky nezávadnou vodu. Nesprávné rozmístění vodních trysek způsobí filtrování stále stejné vody. V případě, že vstupní a výstupní trysky nejsou na správných místech, může se filtrovat jen 1/3 vody v bazénu. Zbývající část vody pak krouží či stojí v mrtvých zónách. Nejohroženějším místem jsou pak žebříky, schůdky a kouty. V bazénu nikdy není možné šetřit vodou, ani na bazénové chemii.