Každý, kdo staví dům, si jej do detailu naplánuje, vymyslí si bazén, fontánu, ale garáž zpravidla není brána v potaz. I garáž vyžaduje pozornost.


Garáž není jen přístřešek

Garáž není jen přístřešek, který se liší svou velikostí, ale je také důležitou stavbou, či její součástí. V dnešní době, kdy mívají rodiny dvě i více aut, pak nastává otázka, kam s tím dalším? Postavit novou garáž nebo rozšířit tu původní? Je potřeba zvážit tyto otázky:

  • ekonomickou
  • typ pozemku
  • velikost domu
  • architektonickou


Nezapomínejte na ČSN

Je vhodné si připomenout příslušnou normu pro garáže. Pro jednotlivé i řadové garáže platí norma ČSN 73 605. Ta garáž definuje jako objekt či prostor pro odstavení automobilu, který má nanejvýš tři stání a jeden společný vjezd. Nadzemní garáž musí mít podlahu max. 0,5 m nad terénem. Podzemní 0,5 m pod úrovní terénu.


Typy garáží

Garáže se dělí do tří skupin

I. - vozidla osobní, karavany do délky 5m, které vám předpis umožní stavět v obytné zóně
II. a III. - garáže pro autobusy, tahače, traktory a pracovní stroje - které musí být stavěny mimo obytnou zónu. Toto neplatí pro speciální vozy policie, hasičů a záchranné služby.


Vestavěná nebo mobilní?

Vestavěné garáže se budují v suterénu domu. Stavitelé zapomínají na klimatické podmínky v místě výstavby. Garáž lze rozšířit jen v některých případech, používají se také moderní konstrukční řešení, která jsou finančně nákladná. Ekonomicky výhodnější je stavba plechové garáže. Je potřeba, aby garáž navazovala na dům jako celek. Je potřeba zvážit její umístění s ohledem na příjezdovou cestu, typ a velikost pozemku.